Dane zostały opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która okresowo aktualizuje informacje epidemiologiczne dotyczące Covid-19.

Według WHO, Europa zgłosiła ponad 701 000 nowych przypadków między 11 grudnia 2023 r. a 7 stycznia 2024 r., co stanowi 13% spadek w porównaniu z poprzednim 28-dniowym okresem od 13 listopada do 10 grudnia 2023 r.

Portugalia jest jednym z 10 krajów europejskich - spośród 62, które przekazały dane do WHO - ze wzrostem liczby nowych zakażeń o ponad 20%, zajmując siódme miejsce, wyprzedzając Belgię, Luksemburg i Holandię.

W okresie od 11 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r. w Portugalii zarejestrowano 4 451 nowych przypadków COVID-19, co stanowi wzrost o 43% w porównaniu z okresem od 13 listopada do 10 grudnia 2023 r.

W analizowanych okresach porównawczych Portugalia zgłosiła o 49% mniej nowych hospitalizacji.