Zgodnie z notatką Narodowego Urzędu Morskiego, ISN postanowił przedłużyć ważność certyfikatu ratownika do 31 grudnia 2024 r., przy czym "wszystkie karty ratownika, które wygasają 1 stycznia 2024 r., są uważane za ważne do 30 grudnia 2024 r.".

Według organizacji środek ten ma również zastosowanie "do dodatkowych modułów kursu ratownika".

Jako jednostka certyfikująca działalność zawodową ratownika, ISN przeprowadzi sesje egzaminacyjne EEAT (Specific Technical Aptitude Examination) w celu ponownej certyfikacji w kategoriach ratownika i koordynatora ratowników.

Według ISN, sesje te "są jedynym sposobem dla ratowników, aby zapewnić ponowną certyfikację swoich kart bez konieczności uczestniczenia w nowym szkoleniu", a także dla zagranicznych ratowników, którzy chcą, aby ich szkolenie zostało uznane w Portugalii.