"Miejski kodeks podatku od nieruchomości, zatwierdzony dekretem z mocą ustawy nr 287/2003 z dnia 12 listopada, stanowi w art. 38 i 39, że jednym z obiektywnych elementów włączonych do formuły obliczeniowej systemu oceny budynków miejskich jest średnia wartość budowlana na metr kwadratowy. Niniejsze rozporządzenie utrzymuje w mocy wartości stosowane w roku 2023".

Cena za metr kwadratowy do celów IMI i wymiaru podatku od nieruchomości wzrosła o 25 euro w 2023 r., wzrastając do 665 euro.

Kwestią sporną jest średnia wartość budowlana za metr kwadratowy, która w 2023 r. została ustalona na 532 euro plus 25%, zgodnie z Miejskim Kodeksem Podatkowym od Nieruchomości (CIMI).

W związku z tym, biorąc pod uwagę formułę CIMI, zastosowana wartość wynosi 665 euro, co jest najwyższą wartością od 2003 r., w którym IMI zastąpił wkład gminy.

Cena za metr kwadratowy konstrukcji jest jednym z elementów, które stanowią część formuły obliczeniowej dla systemu oceny budynków miejskich, a w konsekwencji określenia ich podatkowej wartości aktywów (VTP), do której stosuje się stawkę IMI.

Cena za metr kwadratowy konstrukcji jest ustalana corocznie dekretem rządowym, zgodnie z propozycją Krajowej Komisji Oceny Budynków Miejskich (CNAPU).