Według Krajowego Instytutu Statystycznego(INE) sektor ten stanowił 4,4% produkcji, 3,1% wartości dodanej brutto (WDB), 4,5% eksportu i 2,7% zatrudnienia w portugalskiej gospodarce.


Publikując rachunki sektora, Instytut stwierdził, że "po roku spadku naznaczonym negatywnymi skutkami pandemii COVID-19", w 2021 r. nastąpił "silny wzrost" produkcji (24,6%), WDB (20,6%), eksportu (22,3%) i zatrudnienia (11,4%), a także powyżej średniej dla gospodarki narodowej (odpowiednio 12,1%, 7,0%, 20,1% i 2,4%), ze względu na wzrost działalności związanej z energią odnawialną.

W 2020 r. Portugalia zajęła 15. miejsce pod względem udziału WDB sektora towarów i usług środowiskowych w krajowej WDB (2,8% i tyle samo co średnia UE), spadając o trzy pozycje w porównaniu z rokiem poprzednim. Kraj ten utrzymał piątą pozycję wśród państw członkowskich o najwyższym udziale eksportu w całkowitej wartości krajowej (4,4%).