Według raportu Lusa, średnie miesięczne wynagrodzenie zadeklarowane za pracę zależną wzrosło z 1365 euro w 2022 r. do 1463 euro w 2023 r., co oznacza wzrost brutto o 98 euro.

Aktualizacja krajowej płacy minimalnej przyczyni się do rocznej zmiany, która w 2023 r. wzrosła o 55 euro (7,8%), do 760 euro (obecnie krajowa płaca minimalna wynosi 820 euro).

Wzrost ten był również wyższy niż średnia inflacja na 2023 r., wynosząca 4,3%, mierzona przez Narodowy Instytut Statystyczny(INE).

Dochody ze składek wzrosły o 12,5% w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, do 25 107,7 mln euro, "w wyniku wzrostu średniego wynagrodzenia (o 7,2%) i wzrostu zatrudnienia (o 5%)", podkreśla Ana Mendes Godinho.