"Portugalia była 2. krajem UE, w którym rodziny zużywały najmniej energii 'per capita', zużywając 285 kilogramów ekwiwalentu ropy naftowej", wynika z publikacji Pordata na portalu społecznościowym X.

Wartość ta jest "około połowy średniej europejskiej (542) i znacznie poniżej tych, którzy konsumują najwięcej, Finów (1,016)".