"Mediana cen mieszkań wzrosła, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, w 22 z 26 podregionów NUTS III, podkreślając wzrost w Autonomicznym Regionie Madery: +43,0%", wynika z najnowszego raportu INE.

Pięć podregionów z najwyższą medianą cen mieszkań - Wielka Lizbona, Algarve, Autonomiczny Region Madery, Península de Setúbal i Obszar Metropolitalny Porto - "zaprezentowało również najwyższe wartości w obu kategoriach rezydencji podatkowej nabywcy (terytorium krajowe i zagraniczne)".

"W podregionach Greater Lisbon i Porto Metropolitan Area mediana ceny (€/m2) transakcji przeprowadzonych przez nabywców z rezydencją podatkową za granicą przekroczyła odpowiednio o +83,4% i +56,8% cenę transakcji dokonanych przez nabywców z rezydencją podatkową na terytorium kraju".

"W 3. kwartale 2023 r. nastąpiło spowolnienie cen mieszkań w 11 z 24 gmin liczących ponad 100 tys. mieszkańców (17 w 2. kwartale 2023 r.). W przeciwnym kierunku nastąpił wzrost tempa zmian rok do roku w 13 gminach, przy czym wyróżniono Barcelos (+9,1 p.p.) i Guimarães (+8,9 p.p.)".