"Na poziomie geograficznym tylko Algarve odnotowuje wzrost liczby przedsiębiorstw, zwłaszcza w sektorze zakwaterowania i gastronomii (+25 przedsiębiorstw; +58%)", podkreśla Informa D&B w oświadczeniu opublikowanym przez Publituris.

Sektor zakwaterowania i gastronomii był w styczniu 2024 r. jedynym, który wykazał wzrost liczby nowych firm, z 501 firmami utworzonymi w całym kraju i wzrostem o 0,2%, podobnie jak budownictwo, które było sektorem, który wyróżniał się najbardziej, ze wzrostem o 6,1% i 663 firmami więcej.

W styczniu w kraju powstało 4 929 firm, co stanowi spadek o 8,3% w porównaniu z tym samym miesiącem w 2023 roku.

Informa D&B podkreśla, że styczeń jest "historycznie" miesiącem, który "koncentruje największą liczbę konstytucji", ale w tym roku charakteryzował się "odwrotem", który był "przekrojowy dla prawie wszystkich sektorów działalności".

"Sektor transportu, który odnotował bardzo znaczący wzrost w latach 2022 i 2023, spadł o 23% (-141 konstytucji), podczas gdy sektor usług biznesowych, sektor o największej liczbie konstytucji, spadł o 15% (-143 konstytucji)".