W 2023 r. koszty budowy nowych mieszkań wzrosły o 3,9%. Jednak według danych opublikowanych przez INE w ten piątek, nastąpiło gwałtowne spowolnienie o 8,3 punktu procentowego w porównaniu ze wzrostem o 12,2% rok do roku odnotowanym w 2022 roku.

Dane INE zgłoszone przez ECO ujawniają również, że w ubiegłym roku koszty spadły wraz ze spowolnieniem cen materiałów i robocizny. W 2023 r. odnotowały one średni roczny wzrost odpowiednio o 0,9% i 8,1%. W 2022 r. wzrosły one o 16,7% i 6,3% w tej samej kolejności.

Dane miesięczne wskazują również, że w grudniu odchylenie rok do roku wskaźnika kosztów budowy nowych mieszkań wyniosło 1,8%, co oznacza spadek o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z listopadem.

W ostatnim miesiącu 2023 r. ceny materiałów spadły o 2,2% (-1,7% w poprzednim miesiącu), co stanowi największą miesięczną obniżkę cen od co najmniej 2020 roku. Koszty pracy wzrosły o 7,5%, czyli o 0,7 punktu procentowego poniżej poziomu odnotowanego w listopadzie.