Według Narodowego Instytutu Statystyki(INE): "Przyspieszenie to można częściowo wyjaśnić wzrostem cen energii elektrycznej i zakończeniem zwolnienia z podatku VAT na szereg podstawowych artykułów spożywczych", szacując, że wpływ zakończenia zerowego VAT na zmianę całkowitego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) wyniósł 0,7 punktu procentowego.

W zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku, wskaźnik zmienności IPC przedstawiony dziś przez INE potwierdza wartość szybkiego szacunku opublikowanego 31 stycznia.

Bazowy wskaźnik inflacji (całkowity wskaźnik z wyłączeniem nieprzetworzonej żywności i produktów energetycznych) odnotował w styczniu odchylenie na poziomie 2,4% (2,6% w grudniu).

W analizowanym miesiącu zmiana wskaźnika dla produktów energetycznych wzrosła do 0,2% (-10,5% w poprzednim miesiącu), a wskaźnik dla nieprzetworzonych produktów spożywczych przyspieszył do 3,1% (2,0% w poprzednim miesiącu).