Według danych Eurostatu udostępnionych przez land_geist, 90,4% mieszkańców urodzonych za granicą mówi po portugalsku, a tylko Chorwacja ma wyższy odsetek (97,7%).


Kraje o najniższym wskaźniku to Malta (15,2%), Estonia (17,6%) i Łotwa (31,6%).