"W 2023 r. łączna liczba noclegów wyniosła 3,8 mln, co stanowi wzrost o 15,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeśli chodzi o gości, łączna liczba wyniosła 1,2 miliona, czyli o 14,8% więcej niż w 2022 roku. W tym roku średni pobyt wyniósł 3,18 dnia", czytamy w raporcie o aktywności turystycznej.

Według danych dostępnych na stronie internetowej SREA, z którymi zapoznała się Lusa, jest to najwyższa wartość od początku prowadzenia rejestrów (2001 r.).

Łączna liczba noclegów w 2022 r. przekroczyła już najwyższą do tego czasu wartość odnotowaną w 2019 r., przed pandemią COVID-19, która dotknęła sektor w kolejnych dwóch latach.

Wzrost w 2023 r. był wyższy niż ten obserwowany w kraju, który wykazał "wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 10,7%".

Region odnotował jednak spadek liczby noclegów w obiektach turystycznych w ostatnim miesiącu roku.

"W grudniu we wszystkich obiektach zakwaterowania turystycznego (hotele, hotele apartamentowe, apartamenty turystyczne, pensjonaty, lokalne jednostki zakwaterowania i jednostki turystyki wiejskiej) na Azorach zarejestrowano 120,6 tys. noclegów, co stanowi wartość niższą o 5,4% w porównaniu z tym samym miesiącem", mówi SREA.

Spadek w tym miesiącu jest sprzeczny z ogólnokrajowym trendem, ponieważ Portugalia wykazała "pozytywną zmianę rok do roku o 8,2%".

Rynki zewnętrzne zarejestrowały 55,7 tys. noclegów (46,2%), o 0,5% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wśród nich Stany Zjednoczone Ameryki wyróżniały się jako główny rynek źródłowy, z 10,4 tys. noclegów (18,7% noclegów rezydentów za granicą) i wzrostem o 19,5% rok do roku.

Kolejne miejsca zajęły Hiszpania z 9,3 tys. noclegów (16,8%), choć odnotowała ona ujemną zmianę rok do roku o 0,4%, oraz Niemcy z 8,6 tys. noclegów (15,4%), również ze spadkiem rok do roku o 1,5%.

Kanada była rynkiem, który odnotował największy wzrost w porównaniu z grudniem 2022 r. (38%), a następnie Norwegia (33,6%).

Szwecja (-48,7%), Dania (-46,0%) i Holandia (-43,0%) odnotowały największe spadki rok do roku.

Sektor hotelarski odpowiadał za 64% wszystkich noclegów (77,2 tys.) w grudniu, a następnie lokalne zakwaterowanie z 32,9% (39,7 tys.) oraz turystyka na obszarach wiejskich z 3% (3,7 tys.).