Prezes AIMA, Luís Goes Pinheiro, powiedział Lusa, że plan, skierowany do imigrantów w Portugalii, dla których portugalski nie jest językiem ojczystym, po raz pierwszy zdefiniował "przewodnik, który łączy życzenia kilku podmiotów sektora publicznego odpowiedzialnych za tę kwestię".

"Dziś zostanie on publicznie zaprezentowany, a jutro (piątek) pierwszy strategiczny plan nauczania i uczenia się języka portugalskiego dla obcokrajowców zostanie poddany konsultacjom społecznym. Udało nam się zmobilizować ogromną grupę podmiotów administracji publicznej w dokumencie, który wiąże wszystkie strony na najbliższe cztery lata, z przeglądem w ciągu dwóch lat", stwierdził Goes Pinheiro.

"Uważamy jednak, że można pójść dalej i dlatego ważne jest, aby do 11 marca w konsultacjach społecznych wzięły udział wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do osiągnięcia tego ważnego celu, jakim jest zwiększenie znajomości i opanowania języka portugalskiego przez obcokrajowców", dodał.

W ostatnich miesiącach AIMA spotkała się z ośmioma tuzinami instytucji, w tym organizacjami publicznymi, stowarzyszeniami migrantów i uchodźców oraz środowiskiem akademickim, aby omówić ten plan.

Goes Pinheiro przypomniał, że AIMA za główny priorytet organizacji, utworzonej 29 października po likwidacji Służby ds. Cudzoziemców i Granic oraz Wysokiej Komisji ds. Migracji, uznała regulację dokumentów, ale nauczanie języka portugalskiego jest również uważane za strategiczne.


Inwestycje

Inicjatywy nauczania języka portugalskiego dla obcokrajowców "już istniały, ale były rozproszone lub słabo skoordynowane", powiedział prezes AIMA, dodając, że "główną cechą tego planu strategicznego jest wyraźnie inwestycja w narzędzia komunikacji i technologii informacyjnej" w celu zapewnienia spójności szkoleń.

Przykładem tego jest możliwość "autodiagnozy użytkowników, którzy chcą wiedzieć, w jakiej sytuacji się znajdują i jaka jest ich znajomość języka portugalskiego", z możliwością "szkolenia na odległość" lub "certyfikacji wiedzy za pomocą narzędzi cyfrowych", bez konieczności uczęszczania na zajęcia.

"Ważne jest, aby nauczanie opuściło salę lekcyjną" i dlatego plan obejmuje naukę "języka w kontekście pracy", a nawet "w kontekście sportu", powiedział Goes Pinheiro.

Według prezesa AIMA, plan "jest w dużej mierze przeznaczony dla migrantów, którzy nie są objęci systemem edukacji i którzy potrzebują zachęty i rozwiązań, aby nauka stała się rzeczywistością".

Dokument, który zostanie dziś przedstawiony przez minister spraw parlamentarnych Anę Catarinę Mendes, ma na celu "dotarcie do wszystkich, dla których portugalski nie jest pierwszym językiem".


Krytyczny

"Dobrze wiemy, że opanowanie języka jest absolutnie kluczowym elementem pełnej integracji, jak wskazują wszystkie międzynarodowe badania", powiedział Goes Pinheiro.

Nauczanie języka portugalskiego "jest czymś, czego sami Portugalczycy wymagają jako absolutnie niezbędnego warunku integracji tych, którzy nas odwiedzają", dodał prezes AIMA.

Nie zobowiązując się do zainwestowania środków w plan, Goes Pinheiro stwierdził, że AIMA "zamierza przeznaczyć znaczną część środków na ten plan", wyższą niż w przeszłości, ale wszystko będzie zależeć od tego, co wyniknie z okresu publicznej dyskusji.