Kwota pożyczona przez instytucje finansowe w 2023 r. przekroczyła poprzedni rekord osiągnięty w 2019 r. (7 594 mln euro).

Tylko w grudniu ubiegłego roku w ramach kredytów konsumenckich pożyczono 590,6 mln euro, co stanowi niewielki spadek o 0,6% w porównaniu z grudniem 2022 r. i o 12,6% mniej niż w listopadzie 2023 r.

W podziale na segmenty, w segmencie kredytów samochodowych zakontraktowana kwota wyniosła 235 mln euro, o 2,2% więcej niż w tym samym miesiącu 2022 roku.

Kwota nowych kredytów osobistych spadła. Kredyt osobisty "bez określonego celu, domowy, skonsolidowany i na inne cele" wyniósł 239 mln euro (o 3,2% mniej w porównaniu z grudniem 2022 r.). Z kolei kredyty osobiste na "edukację, zdrowie, energię odnawialną i leasing finansowy sprzętu" wyniosły prawie 10,4 mln euro (o 4% mniej).

Wreszcie, 106 mln euro pożyczono na karty kredytowe, linie kredytowe, bankowe rachunki bieżące i kredyty w rachunku bieżącym, o 0,4% mniej w porównaniu z grudniem 2022 r.