Według ERSE(Urząd Regulacji Usług Energetycznych), średnia cena benzyny, wliczając podatki, wyniosła 1.724 euro, w porównaniu do 1.650 euro dla średniej UE-27, w czwartym kwartale.

"Krajowe PMV [średnie ceny sprzedaży] są wyższe niż średnia UE-27, a kraj zajmuje dziewiąte miejsce wśród krajów o najwyższych cenach", podkreślił ERSE.

Olej napędowy kosztuje średnio 1 660 euro w Portugalii, podczas gdy w UE-27 kosztuje 1 671 euro.

W tym przypadku "krajowa stawka PMV była niższa od średnich wartości w UE-27, co dało Portugalii 14. miejsce pod względem najwyższych cen", powiedział regulator.

W stosunku do Hiszpanii, "Portugalia miała wyższe obciążenie podatkowe (52%) w kontekście Półwyspu Iberyjskiego, dlatego portugalska stawka PMV, z podatkami, była o około 10,0 centów/l wyższa niż w Hiszpanii" dla benzyny.

W przypadku oleju napędowego "obciążenia podatkowe w Portugalii (45%) były wyższe niż w Hiszpanii (41%), co spowodowało, że PMV w Portugalii była o 6,2 centa/l wyższa niż w Hiszpanii".