Według Portugalskiego Badania Nieruchomości Inwestycyjnych (PIPS) na 4. kwartał 2023 r., nastąpiło zmniejszenie udziału Lizbony w nowych projektach w portfelu - z 52% w 3. kwartale do 41% w 4. kwartale - oraz wzrost zamiarów inwestycyjnych na obszarach peryferyjnych Wielkiej Lizbony - z 30% do 44%.


Raport, będący inicjatywą Confidencial Imobiliário i Portugalskiego Stowarzyszenia Deweloperów i Inwestorów Nieruchomości, oparty na konsultacjach z głównymi deweloperami nieruchomości, ujawnia również spadek udziału inwestycji skierowanych na popyt międzynarodowy - z 24% w III kwartale do 18% w IV kwartale. Projekty dla nabywców krajowych i międzynarodowych również straciły na znaczeniu (z 52% do 38%), ale te skierowane na rynek krajowy stanowiły 44% nowych projektów w IV kwartale, w porównaniu do 24% w III kwartale.


To przekierowanie podaży wynika z "większego zaufania do ewolucji wskaźników makroekonomicznych, w kontekście spowolnienia inflacji i możliwej zmiany wzrostu stóp procentowych", podsumowuje PIPS na 4. kwartał 2023 roku. Ricardo Guimarães, dyrektor Confidencial Imobiliário, uważa, że "ten nowy wzorzec stanowi powrót do rekordów, które rynek obserwował przed wzrostem stóp procentowych, co doprowadziło do tego, że operatorzy schronili się na bardziej odpornych rynkach "prime"".