Wstępne dane Narodowego Instytutu Statystycznego(INE) ujawniają, że w 2023 r. aktywność w zakresie zakwaterowania turystycznego była rekordowo wysoka.

Dane przedstawione przez idealista pokazują, że było 77,2 miliona noclegów, o 10,7% więcej niż w roku poprzednim (+2,1% dla rezydentów i +14,9% dla nierezydentów).

Średni dochód na zajęty pokój (ADR) również wzrósł o 9,2% w 2023 r., osiągając 113,1 euro. "Największy wzrost odnotowano w autonomicznych regionach Azorów i Madery (+14,3% w obu) oraz w obszarze metropolitalnym Lizbony (+12,2%). Algarve i Alentejo zaprezentowały najbardziej skromny rozwój (+4,4% i +5,2%)", podkreśla instytut.