Nowe centrum zlokalizowane w Campo Grande w Lizbonie rozpocznie działalność 26 lutego br.

Centrum otworzy również drzwi do "nowych możliwości wymiany społecznej, gospodarczej i kulturalnej", z korzyścią dla obu krajów.

Portugalczycy już teraz korzystają ze "zwolnienia z obowiązku wizowego w przypadku podróży do Kanady na okres do sześciu miesięcy".

"Więzi międzyludzkie między Kanadą a Portugalią z czasem stały się silniejsze. Dziś więzi te są podtrzymywane przez tętniącą życiem kanadyjską społeczność pochodzenia portugalskiego", powiedział minister odpowiedzialny za imigrację, Marc Miller.

Nowe centrum sprawi, że składanie wniosków będzie jeszcze łatwiejsze "przez dłuższy okres czasu", jednocześnie przyczyniając się do rozwoju kanadyjskiej gospodarki i "pogłębiania więzi" między oboma krajami, dodaje Miller.

Centra składania wniosków wizowych są obsługiwane przez prywatne firmy zakontraktowane przez rząd kanadyjski.

Ich głównym celem jest przyjmowanie dokumentów wymaganych do złożenia wniosku wizowego, bezpieczne przesyłanie tych informacji do biur kanadyjskiego Ministerstwa Imigracji oraz świadczenie usług w zakresie pobierania danych biometrycznych.

Usługi centrum są dostępne przez telefon, e-mail lub osobiście, aby odpowiedzieć na pytania w lokalnych językach i pomóc w zakończeniu procesów.

Obecnie istnieją 163 centra zlokalizowane w 110 krajach.