Portugalska gospodarka przewyższyła nawet średnią Unii Europejskiej i strefy euro, w obu przypadkach ze zmianą PKB o 0,5%, oraz OECD (1,6%), wyprzedzając jedynie Kostarykę (5,1%), Meksyk (3,1%), Stany Zjednoczone (2,5%) i Hiszpanię (2,5%), zgodnie z danymi INE i zgłoszonymi przez ECO.

Należy zauważyć, że chociaż Portugalia znajduje się wśród pięciu krajów o najwyższym wzroście PKB, wzrost gospodarczy znacznie spowolnił z 6,8% w 2022 r. do 2,3% w 2023 r.

"Wstępne roczne szacunki wskazują, że wzrost PKB OECD spowolnił do 1,6% w 2023 r., w porównaniu do 2,9% w 2022 r., w kontekście wyższej inflacji bazowej na obszarze OECD", czytamy w tym samym raporcie.

Spośród 27 krajów OECD, dla których dostępne są dane (11 państw członkowskich nie posiada jeszcze informacji), 10 odnotowało spadek PKB w 2023 r., przy czym Estonia odnotowała największy spadek (-3,0%). W 14 krajach wzrost spowolnił, ale pozostał dodatni.

Tylko trzy gospodarki odnotowały wyższy wzrost w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim: Kostaryka (5,1% w 2023 r. w porównaniu do 4,6% w 2022 r.), Stany Zjednoczone (2,5% w porównaniu do 1,9%) i Japonia (1,9% w porównaniu do 1%).