Agentka Catarina Monteiro ostrzega, że pierwszym krokiem jest "zawsze być podejrzliwym wobec nieruchomości, która jest poniżej wartości rynkowej, w porównaniu do podobnych nieruchomości w tym samym obszarze geograficznym", nawet jeśli, według niej, można przedstawić "ważne powody" [ dla tej ceny], takie jak nagły wyjazd z kraju lub narodziny dziecka".

Siły bezpieczeństwa przyznają, że dzięki nowym technologiom ten rodzaj oszustwa jest coraz bardziej wyrafinowany, dlatego radzi osobom poszukującym nieruchomości online, aby "sprawdzały informacje o nieruchomości i ogłoszeniodawcy w Internecie, ponieważ można znaleźć informacje o poprzednich oszustwach".

Ponadto przypomina, że podczas procesu kontaktu między zainteresowaną stroną a sprzedającym, pierwsza osoba powinna zawsze poprosić o dodatkowe informacje, takie jak rachunki za wodę, prąd lub gaz, aby sprawdzić, czy nazwisko właściciela i adres domu są zgodne.

PSP zachęca również każdego, kto jest podejrzliwy lub został oszukany, do złożenia skargi, pamiętając w trakcie tego procesu o zapisaniu wszystkich e-maili i wymiany wiadomości ze sprzedającym. Informacje te będą kluczowe dla późniejszych dochodzeń policyjnych.