Według Pedro Dominguinhosa, przewodniczącego Krajowej Komisji ds. Monitorowania Planu Odbudowy i Odporności (PRR), cytowanego przez ECO, z setek konkursów ogłoszonych przez władze lokalne, "od 5% do 10%" zakończyło się bez otrzymania żadnych wniosków.

Brak zainteresowanych stron można wytłumaczyć "niską ceną bazową dla warunków rynkowych, w których ogłoszono przetargi", co ostatecznie "nie wygenerowało popytu ze strony firm". Ponadto, jak mówi, "szczególnie w konkursach na remonty domów, ilość pracy została zmniejszona, co zniechęciło wykonawców".

Pomimo "spadku liczby opuszczonych przetargów" w ostatnich miesiącach, urzędnik uważa, że rok 2024 "jest kluczowy" dla osiągnięcia celu wyznaczonego przez Komisję Europejską: budowy 32 800 mieszkań do 31 grudnia 2026 roku.