"Wszystkie zainteresowane strony proszone są o przesłanie swoich pomysłów, aby można było stworzyć bardziej solidną propozycję, która będzie reprezentować życzenia obywateli", ogłosiła gmina.

W wyniku przeniesienia uprawnień przez państwo, gmina ma "nowe obowiązki" w zakresie zarządzania terytorium związanym z plażami i transportem morskim.

"Rozporządzenie ma na celu zapewnienie, że proponowane środki przybliżą obywateli do istniejących wartości w Ria Formosa i na plażach gminy", czytamy w notatce.

Gmina ujawniła również, że zamierza "zagwarantować ochronę środowiska i zrównoważony rozwój".

Nowe obowiązki gminy obejmują administrowanie i nadzór nad aktywami i obszarami publicznego obszaru morskiego, nadawanie tytułów do użytku prywatnego oraz wszystkie akty wykonania, zmiany i wygaśnięcia zezwoleń, licencji lub koncesji związanych z działalnością komercyjną i koncesjonowaniem usług publicznych.

Gmina Faro będzie teraz ustalać opłaty za korzystanie z infrastruktury portowej, za usługi świadczone w tej lokalizacji oraz za zajmowanie przestrzeni przeznaczonych na działalność handlową i przemysłową.

Inne obszary, którymi będzie zarządzać gmina, obejmują planowanie, zawieranie umów i zarządzanie usługami publicznymi w zakresie regularnego transportu pasażerskiego na drogach wodnych, a także jest ona odpowiedzialna za licencjonowanie i nadzorowanie turystycznego transportu pasażerskiego.