W ujęciu rok do roku tempo zmian wyniosło 4,4% (5,3% w grudniu 2023 r.).

Liczba ocen bankowych wyniosła około 28,9 tys., co stanowi spadek o 2,0% w porównaniu z poprzednim okresem i wzrost o 30,8% rok do roku.

Autonomiczny Region Madery wykazał najbardziej znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem (4,0%), a pozostałe regiony odnotowały pozytywne zmiany, z wyjątkiem Oeste i Vale do Tejo, które wykazały zerową zmianę.

W porównaniu ze styczniem 2023 r. mediana wartości wycen wzrosła o 4,4%, przy czym największą zmienność zaobserwowano w Autonomicznym Regionie Madery (19,5%), a pojedynczy spadek w Algarve (-0,5%).