"Szpital Cascais potwierdza swoje całkowite zaangażowanie w bezpieczeństwo w zapewnianiu opieki ludności, utrzymując wsparcie neurologiczne dla pacjentów, którzy przychodzą do szpitala, korzystając z sieci skierowań określonej przez Narodową Służbę Zdrowia, zawsze, gdy jest to konieczne i zgodnie z wymaganiami", stwierdził oddział w nocie wyjaśniającej wydanej po alercie grupy lekarzy dotyczącym braku warunków w służbie neurologicznej.

W liście otwartym skierowanym do Ministerstwa Zdrowia, Prezesa Stowarzyszenia Medycznego i Dyrekcji Wykonawczej Narodowej Służby Zdrowia i opublikowanym przez Krajową Federację Lekarzy(Fnam), ponad 20 specjalistów chorób wewnętrznych w szpitalu Cascais, partnerstwie publiczno-prywatnym, zgłasza "poważny spadek" zdolności pomocy.

"Od sierpnia 2023 r. nastąpił spadek zdolności opiekuńczych służby neurologicznej tego szpitala w wyniku odejścia kilku neurologów z tej instytucji, w tym ryzyko utraty przydatności do szkolenia", ostrzegają.

W piśmie eksperci wyjaśniają, że obecnie w skład Oddziału Neurologii "formalnie wchodzi tylko jeden lekarz, który ma zmniejszoną liczbę godzin, nie mając możliwości zapewnienia hospitalizacji (...), a nawet odpowiedniego wsparcia w nagłych wypadkach lub hospitalizacji dla pozostałych specjalności".

"Jest też dwóch innych lekarzy, którzy współpracują jako usługodawcy tylko w zakresie konsultacji, ale nadal z wyraźną niezdolnością do zaspokojenia potrzeby obserwacji pacjentów z patologiami tego rodzaju, a mianowicie chorobami o wysokiej częstości występowania, takimi jak choroby naczyniowo-mózgowe, padaczka i zespoły otępienne", dodają.

Wspomnieli również, że zdolność do przeprowadzania badań, takich jak USG Dopplera naczyń szyi, elektroencefalogram i elektromiografia, między innymi, jest również zagrożona, "opóźniając i komplikując diagnozy".

Prezes Zakonu Lekarzy wyraził już zaniepokojenie zarzutami i spotka się z klinicystami.

Carlos Cortes powiedział agencji Lusa, że kilka tygodni temu otrzymał raporty, które uznał za "wystarczająco niepokojące", aby skłonić go do udania się do tego szpitala.