"Najbardziej namacalnym ryzykiem krótkoterminowym jest potencjalne opóźnienie we wdrażaniu portugalskiego planu naprawy i odporności, zwłaszcza jeśli tworzenie rządu przeciąga się w czasie lub jeśli następny rząd jest krótkotrwały i stosunkowo wcześnie uruchamia przedterminowe wybory" - stwierdza DBRS.

W komentarzu (który nie stanowi działania "ratingowego") DBRS jest przekonany, że przyszły rząd nie będzie zakłócał prowadzenia polityki budżetowej.

"Widzimy ograniczone ryzyko dla wysiłków Portugalii na rzecz redukcji długu publicznego w nadchodzących latach, niezależnie od tego, która partia stanie na czele następnego rządu" - czytamy w analizie.

W związku z tym DBRS nie spodziewa się, "że następny rząd odejdzie od trwającego od dekady zobowiązania do prowadzenia rozważnej polityki budżetowej i redukcji zadłużenia".

Agencja uważa, że żadna z partii nie osiągnie absolutnej większości w parlamencie, ale "wzrost Chega w sondażach opinii publicznej może dać mu szansę na dołączenie do prawicowej koalicji".

Agencja DBRS potwierdziła w styczniu rating Portugalii na poziomie "A", utrzymując jednocześnie perspektywę "stabilną".

"Rating" to ocena przyznawana przez agencje ratingowe, mająca duży wpływ na finansowanie krajów i firm, ponieważ ocenia ryzyko kredytowe.