Zmiana wynika z dekretu rozszerzającego kompetencje do wydawania zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy (CIT). Od piątku obejmuje to również służby ratunkowe, a także lekarzy w prywatnych klinikach lub sektorze społecznym.