Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Ludności, który obchodzony jest 1 marca, Rada Miejska Lizbony(CML) będzie promować o godzinie 9:30 w ratuszu akcję mającą na celu podniesienie świadomości ludności na temat ryzyka tsunami, skierowaną do parafii Santa Maria Maior i Misericórdia.

Akcja ta obejmie publiczną sesję prezentacji systemu ostrzegania i alarmowania przed tsunami w ujściu Tagu, z udziałem radnego ds. ochrony ludności, Ângelo Pereiry (PSD).

"Następnie odbędzie się ćwiczenie ewakuacyjne, z aktywacją sygnału dźwiękowego (syreny), którego rozpoczęcie zaplanowano na 11:30 i emisją sygnałów dźwiękowych z systemu ostrzegania i alarmowania o tsunami przez około 10 minut", powiedział.

System ostrzegania i alarmowania przed tsunami w ujściu Tagu został początkowo zainstalowany w Praça do Império w Belém, gdzie przeprowadzono już dwa ćwiczenia w celu przetestowania stopnia gotowości, z aktywacją syreny, w listopadzie 2022 r. i w listopadzie 2023 r.

Kontynuując wdrażanie tego systemu na nabrzeżu Lizbony, które jest narażone na ryzyko tsunami, CML zakończyło obecnie wdrażanie w Ribeira das Naus, między Cais do Sodré i Praça do Comércio, która obejmuje parafie Saint Mary Major i Mercy.

W dniu 26 listopada 2022 r. CML zaprezentowała system ostrzegania przed tsunami w ujściu Tagu, instalując syreny w Praça do Império i Ribeira das Naus oraz definiując drogi ewakuacyjne.