Zmiana wynika z dekretu z mocą ustawy zatwierdzonego w grudniu ubiegłego roku, który zmienia służby odpowiedzialne za wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy (CIT).

Zgodnie z dekretem, służby uznane za właściwe do wystawiania zwolnień lekarskich to "podmioty świadczące publiczną, prywatną i społeczną opiekę zdrowotną, a mianowicie podstawową opiekę zdrowotną, profilaktykę i leczenie uzależnień od narkotyków oraz szpitalną opiekę zdrowotną, w tym izby przyjęć".

Dotychczas, aby uzyskać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, pacjenci musieli udać się do lekarza rodzinnego.

Wraz z rozszerzeniem usług właściwych do przekazywania zwolnień lekarskich, nie jest już konieczne, aby użytkownik, który cierpiał na nagłą, ostrą chorobę i był widziany na pogotowiu, musiał udać się do podstawowej opieki zdrowotnej tylko po to, aby poprosić o odpowiedni CIT.

Jednak według SNS, aby zapobiec udawaniu się na pogotowie ratunkowe przez użytkowników, którzy nie są pilni, tylko w celu uzyskania CIT lub opieki niepilnej, środek ten nie ma zastosowania do osób, które zostały sklasyfikowane, zgodnie z Manchester Triage, z niebieską lub zieloną bransoletką.

Powiązany artykuł: