"W 2022 r. ponad siedem na każde 10 emerytur z Ubezpieczeń Społecznych było poniżej krajowej płacy minimalnej", ujawnił Pordata w poście udostępnionym na X.

W tym roku minimalna miesięczna wartość emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego wynosi 319,49 euro i 191,69 euro w przypadku rent rodzinnych.

Rozporządzenie, które przeprowadziło coroczną aktualizację emerytur na rok 2024, ustanowiło "podwyżki o 6% dla emerytur o wartości równej lub mniejszej niż (euro) 1 018,52", "5,65% dla emerytur o wartości większej niż (euro) 1 018,52 i równej lub mniejszej niż (euro) 3 055,56" oraz "5% dla emerytur o wartości większej niż (euro) 3 055,56".

Emerytury o wartości przekraczającej 6 111,12 euro nie podlegają aktualizacji.