Chociaż liczba działań kontrolnych przeprowadzonych przez brygady w środowisku PSP była identyczna w obu latach, podobnie jak rejestry wykroczeń administracyjnych, liczba odnotowanych przestępstw wzrosła z 660 w 2022 r. Do 1 356 w ubiegłym roku, a liczba aresztowań wzrosła z 61 w 2022 r. Do 131 w 2023 r.

W 2022 r. przeprowadzono 5 706 działań kontrolnych, a w 2023 r. - 5 864. Liczba zawiadomień o wykroczeniach wzrosła z 4 422 w 2022 r. do 4 421 w ubiegłym roku.

Według raportu PSP, w oświadczeniu, większość wykroczeń administracyjnych dotyczy hałasu, palenia tytoniu, ochrony lasów przed pożarami (sprzątanie terenu i gospodarka paliwowa), gospodarki odpadami i separacji olejów.

Jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne, dane za ubiegły rok wskazują, że większość zgłoszeń dotyczyła przestępstw porzucenia (264) i znęcania się nad zwierzętami (473), podpaleń (199), szkód w przyrodzie (chwytanie chronionych gatunków fauny i flory oraz niszczenie ich siedlisk) i zanieczyszczeń.

PSP utworzyła Brygady Ochrony Środowiska (BriPA) w 2006 roku, aby reagować na przypadki związane z ochroną i zachowaniem środowiska, chronionych gatunków fauny i flory oraz ich naturalnych siedlisk.

PSP, w celu zapewnienia skoordynowanej reakcji na przestępstwa i wykroczenia, która obejmowała aspekty zapobiegania, nadzoru i dochodzenia, stworzyła Zintegrowany System Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa (SIPSA).

Zgodnie z bilansem, PSP ma obecnie 250 funkcjonariuszy policji ze specjalnym przeszkoleniem w zakresie ochrony i zachowania środowiska oraz 75 BriPA w całym kraju (6 w komendach metropolitalnych w Lizbonie i Porto oraz od 3 do 4 w pozostałych komendach terytorialnych).

Oprócz BriPa utworzono również brygady dochodzeniowe ds. przestępstw przeciwko środowisku (BRICA), specjalizujące się w dochodzeniach w sprawie przestępstw przeciwko środowisku lub przestępstw z udziałem zwierząt towarzyszących.

W 2015 roku PSP stworzyła, we współpracy z Radą Miejską Lizbony, Program Obrony Zwierząt, specjalnie poświęcony porzucaniu i znęcaniu się nad zwierzętami.

W oświadczeniu policja apeluje do obywateli o poszanowanie praw zwierząt i zgłaszanie sytuacji, które stanowią złe traktowanie i/lub porzucenie bezpośrednio na komisariatach policji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Defesanimal@psp.pt.