Według przewodniczącej gminy, Cristiny Pedry, Rada Miejska Funchal postanowiła przyznać 260 stypendiów o łącznej wartości 220 tysięcy euro studentom kontynuującym naukę na poziomie wyższym w roku akademickim 2023-2024.

Cristina Pedra wspomniała również, że w ubiegłym roku gmina zmieniła zasady przyznawania stypendiów, aby ograniczyć kwalifikowalność do zamożniejszych rodzin i przestrzegać zasad, które przynoszą korzyści "ludności o mniejszych zasobach finansowych i klasie średniej". Jak podkreśliła, "wzmocniliśmy klasę średnią i wprowadziliśmy maksymalny pułap, ponieważ istnieją rodziny o dochodach w wysokości tysięcy euro miesięcznie, które naszym zdaniem nie powinny być "celem" otrzymywania pieniędzy ze skarbu państwa".

Do 12 stycznia 2024 r., czyli do dnia zakończenia procesu składania wniosków, wpłynęło łącznie 2300 wniosków. Według Cristiny Pedry "płatności są już zatwierdzane", a kwoty stypendiów wahają się od 250 do 1 100 euro. Jak podkreślił prezydent gminy, "para z jednym dzieckiem może mieć dochód netto w wysokości 3400 euro i nadal być w stanie uzyskać stypendium dla swojego dziecka".

Cristina Pedra informuje, że gmina Funchal zatwierdziła również projekt, który zwalnia mieszkańców wszystkich parafii gminy z opłat za szczepienia zwierząt. Oczekuje się, że kampania ta zaszczepi łącznie 700 zwierząt, z których 300 posiada identyfikację elektroniczną. Ponadto lokalna administracja stwierdziła, że w gminie zostanie otwartych 28 miejsc stażowych, obejmujących różne tematy, takie jak sprzątanie i planowanie urbanistyczne.