"Pierwszym celem jest rozwój iParque, a mianowicie przekształcenie trzeciej fazy projektu, która była zarezerwowana dla mieszkalnictwa, w obszar przemysłowy", stwierdził José Manuel Silva podczas ceremonii inauguracji zaawansowanego centrum technologicznego międzynarodowej firmy Accenture w Coimbrze.

Prezydent miasta wspomniał również o konieczności zwiększenia obszarów przeznaczonych na przemysł, podkreślając znaczenie rozszerzenia obszaru przeznaczonego na ten cel w iParque.

"Stworzymy nowy duży obszar przemysłowy, aby pomieścić większe firmy, które będą wymagały 10, 20 lub 30 hektarów", powiedział burmistrz Coimbry, który nie ujawnił, która lokalizacja jest brana pod uwagę do rozwoju w ramach tej nowej inwestycji.

"Chcemy miejsc pracy na wszystkich poziomach szkolenia. Potrzebujemy obszaru przemysłowego, aby pomieścić duże zakłady przemysłowe, jednak w Coimbrze brakuje miejsca", wyjaśnił José Manuel Silva.

Po pozyskaniu międzynarodowych firm, takich jak Deloitte, Airbus i Accenture, José Manuel Silva przyznał, że "w kolejce czeka więcej firm", pomimo braku biur w mieście.

"Staramy się zajmować wszystkie dostępne przestrzenie pod instalacje biznesowe, w tym Estádio Municipal, i zachęcamy przedsiębiorców do budowania biur w bardziej kompleksowych projektach, abyśmy mogli zakładać firmy", powiedział.

Burmistrz zwrócił uwagę na przypadek kanadyjskiej firmy, która rozważa rozpoczęcie działalności w Coimbrze "w dziedzinie sztucznej inteligencji i zdrowia, która poszukuje powierzchni tysiąca metrów kwadratowych na rozpoczęcie instalacji".

"W Coimbrze brakuje powierzchni biurowej. Mamy pewne trudności ze znalezieniem dostępnych powierzchni do tego celu", podkreślił, dodając, że budowa Justice Campus zwolni miejsca zajmowane przez Torre Arnado, gdzie znajduje się Accenture.