Zarządzenie ujawniło, że istnieje 991 priorytetowych parafii do celów zarządzania paliwem, o siedem mniej niż w 2023 roku.

"Utrzymano kryteria identyfikacji priorytetowych parafii przyjęte w 2022 r., które uwzględniają czynniki związane z zagrożeniami pożarowymi na obszarach wiejskich i wartością ekosystemów. W rezultacie zidentyfikowano 991 parafii (34 procent całkowitej liczby) obejmujących 2 844 170 hektarów (32 procent powierzchni Portugalii kontynentalnej) i obejmujących 1 983 590 hektarów obszarów leśnych (37 procent całości), stwierdzono w zarządzeniu, które jest publikowane corocznie.

"Określenie tych priorytetów nie zwalnia podmiotów zarządzających terytorium z przestrzegania wszystkich przepisów określonych w przepisach dotyczących zarządzania pożarami na obszarach wiejskich, a zakres kontroli przeprowadzanych przez właściwe podmioty nie ogranicza się do wymienionych obszarów i terminów".

Zgodnie z dokumentem, kontrola gospodarki paliwowej w 991 priorytetowych parafiach zostanie przeprowadzona od 1 maja do 31 maja na gruntach przylegających do budynków na obszarach wiejskich (w promieniu 50 metrów) oraz w skupiskach ludności.

W przypadku dróg, sieci kolejowych, transportu elektrycznego i linii dystrybucyjnych kontrole będą prowadzone od 1 do 30 czerwca.