Według INCB najwyższy poziom konsumpcji zolpidemu na świecie w 2022 r. odnotowano w Urugwaju, a następnie w Portugalii, ale ogólnie rzecz biorąc, wśród 64 krajów i terytoriów, które dostarczyły dane, średnia konsumpcja zolpidemu w Europie "była znacznie wyższa" niż w innych regionach.

Podobnie jak diazepam i fenobarbital, zolpidem jest jedną z najbardziej komercjalizowanych substancji psychotropowych podlegających międzynarodowej kontroli, podkreśla organizacja, dodając, że jego produkcja wzrosła z 38,2 ton w 2021 r. do 39,1 ton w 2022 r.

Po raz pierwszy raport zawiera dane dotyczące konsumpcji ketaminy, która w 2022 r. wzrosła w całej Europie, przy czym najwyższe wskaźniki odnotowano w miastach w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech i Danii.

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(EMCDDA) oraz Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków iPrzestępczości (UNODC) odnotowały wzrost pozamedycznego stosowania ketaminy w całej Europie w 2022 r., co według INCB budzi obawy o potencjalnie poważne konsekwencje zdrowotne.

Belgia, Francja, Włochy i Hiszpania odnotowały wzrost liczby osób poszukujących leczenia z powodu używania substancji, co podkreśla potrzebę rygorystycznego monitorowania używania i wpływu na zdrowie publiczne.

W sprawozdaniu stwierdzono, że od grudnia 2022 r. do stycznia 2023 r. kilka krajów europejskich, w tym Portugalia, uczestniczyło w operacji INCB mającej na celu zwalczanie nielegalnej produkcji i dystrybucji różnych substancji, w tym ketaminy, która była przedmiotem handlu za pośrednictwem usług pocztowych i kurierskich.

Roczny raport EMCDDA na temat ścieków zawierał dane ze 104 miast, które ujawniły, że zażywanie kokainy utrzymuje się na wysokim poziomie w miastach położonych w zachodniej i południowej Europie, w szczególności w Portugalii, Hiszpanii, Belgii i Holandii.

Zgodnie z dokumentem, najwyższe spożycie MDMA (popularnie zwanego ecstasy) odnotowano również w Portugalii, Hiszpanii, Belgii i Holandii.

INCB zauważa "szybkie pojawienie się" na rynku szerszej gamy substancji i coraz bardziej złożonego wzorca zażywania narkotyków, ostrzegając, że ograniczona wiedza na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z nowymi narkotykami syntetycznymi stanowi "poważne wyzwanie" dla zapewnienia leczenia i usług mających na celu ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych konsekwencji zażywania takich narkotyków.

"Należy zapewnić większe wsparcie organom ścigania i organom ds. zdrowia w monitorowaniu sytuacji i edukowaniu konsumentów na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z używaniem wielu narkotyków", ostrzega.

Organizacja krytykuje również w dokumencie różne kraje europejskie, które nadal ustanawiają regulowane rynki konopi indyjskich do celów niemedycznych: "Programy te nie wydają się być zgodne z konwencjami dotyczącymi kontroli narkotyków", ostrzegają.