Podczas World Travel Awards, Passadiços do Mondego otrzymały nagrodę za wiodący projekt rozwoju turystyki w 2024 roku, przyznaną przez gminę Guarda.

Ścieżki Mondego zostały również nominowane w kategoriach "Główna atrakcja turystyczna" i "Nowa atrakcja turystyczna".

Dla przewodniczącego Rady Miasta Guarda, Sérgio Costy, to międzynarodowe uznanie podkreśla wyjątkowe zaangażowanie gminy w doskonałość w sektorze turystyki.

Zdaniem burmistrza, nagroda ta "jest również ponownym zobowiązaniem do dalszej ochrony i promowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego, zapewniając, że przyszłe pokolenia również będą mogły cieszyć się Mondego Walkways".

Ścieżki Mondego łączą zaporę Caldeirão z wioską Videmonte w gminie Guarda na 12-kilometrowej trasie. Od momentu otwarcia w listopadzie 2022 r. odnotowano ponad 130 tysięcy odwiedzin.

Umieszczona w Parku Przyrody Serra da Estrela i Światowym Geoparku UNESCO Estrela, trasa wykorzystuje istniejące ścieżki i ma drewniane chodniki oraz wiszące mosty.

Po drodze można zobaczyć wodospady i ślady dziedzictwa przemysłowego ze starych fabryk produkujących wełnę lub energię elektryczną.