Wysyłając pismo notyfikacyjne, wspólnotowy organ wykonawczy wymaga od Portugalii prawidłowej transpozycji i stosowania niektórych obowiązków wynikających z dyrektywy 2014/36/UE dotyczącej pracowników sezonowych.

Prawo europejskie, o którym mowa, ma na celu zagwarantowanie przejrzystych zasad zatrudniania pracowników sezonowych z krajów trzecich, z gwarancjami odpowiednich warunków pracy i życia, równych praw i ochrony przed wyzyskiem.

W oświadczeniu Komisja podkreśla, że pełna zgodność z dyrektywą jest ważnym warunkiem ograniczenia nieuregulowanej imigracji.

Oprócz Portugalii, listy notyfikacyjne otrzymały także Hiszpania, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Finlandia i Szwecja.

Jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie otrzyma satysfakcjonujących odpowiedzi, Komisja Europejska przejdzie do drugiej fazy postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.