"Badanie to pokazuje, że centra handlowe ewoluowały na przestrzeni dziesięcioleci, stając się prawdziwymi centrami wielofunkcyjnymi, oferującymi zintegrowane doświadczenia zakupowe, inicjatywy społeczne, rozrywkę i wsparcie dla celów społecznych. Dzisiejsze centra handlowe są wynikiem rosnącej ewolucji w kierunku dostosowania się do nowych realiów społecznych i gospodarczych", czytamy w raporcie Notícias ao Minuto.

Badanie ujawnia również, że pomimo gwałtownego wzrostu handlu elektronicznego, "portugalscy konsumenci nadal preferują osobiste doświadczenia, a w 2022 r. zakupy online wyniosą 4,1 mld euro (8%), a zakupy w sklepach będą stanowić 47,3 mld euro (92%)".

Sektor ma ponad 3,8 miliona metrów kwadratowych powierzchni najmu brutto w Portugalii, rozmieszczonej w 173 działających centrach handlowych.

"Centra handlowe stanowiły 38% sprzedaży detalicznej w Portugalii w 2022 r., zatrudniając około 368 000 osób, co odpowiada 80% siły roboczej w handlu detalicznym i 7% całkowitego zatrudnienia w kraju. Biorąc pod uwagę kontekst europejski i rok 2023, badanie pokazuje, że inwestycje w zorganizowany handel detaliczny stanowiły 45% całkowitych inwestycji w nieruchomości handlowe".