Liczby wskazują, że w 2023 roku 129 prywatnych szpitali zrzeszonych w APHP zareagowało na ponad milion 425 tysięcy epizodów nagłych, co stanowi średnio 3 900 dziennie i wzrost o 4,5% w stosunku do 2022 roku.

Dla porównania, sektor publiczny zareagował na ponad 6,1 miliona nagłych przypadków.

Według danych APHP, szpitale prywatne również wykonały więcej operacji w 2023 r., Łącznie 257 743, co odpowiada ponad 700 dziennie. Z całkowitej liczby operacji 12 746 odbyło się w ramach SIGIC, programu odzyskiwania chirurgicznych list oczekujących w Narodowej Służbie Zdrowia.

Liczba porodów wzrosła również w szpitalach prywatnych, zgodnie z ogólnokrajowym trendem. W 2023 r. w prywatnych szpitalach przeprowadzono 14 101 porodów, co odpowiada ponad 17,5% porodów przeprowadzonych w Portugalii.

W oświadczeniu APHP podkreśla również "znaczny wzrost zróżnicowania świadczonej opieki zdrowotnej", przy czym prywatne szpitale towarzyszyły jej w leczeniu ponad 26 tysięcy pacjentów z rakiem i reagowaniu na ponad 316 tysięcy pacjentów stomatologicznych.

Prywatne szpitale przeprowadziły również w ubiegłym roku więcej badań, a mianowicie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, których liczba wzrosła odpowiednio o 7,4% i 11,6%.

Cytowany w oświadczeniu prezes APHP, Óscar Gaspar, uważa, że liczby te pokazują, że krajowy system opieki zdrowotnej "jest wyraźnie wzmocniony dzięki tym wysiłkom".

"Praca wykonana w 2023 r. przez prywatne szpitale po raz kolejny wzmocniła znaczenie tych świadczeniodawców w rozszerzaniu opieki zdrowotnej na wszystkich obywateli", dodaje.

Jeśli chodzi o zasoby ludzkie, dane AHPH pokazują, że prywatne szpitale zatrudniają 20 413 lekarzy, 9 303 pielęgniarek, 6 764 asystentów medycznych, 3 975 techników i 7 104 pracowników administracyjnych.