Dotyczy to również par lub współwłaścicieli, o ile jeden z nabywców ma nie więcej niż 35 lat, a drugi nie więcej niż 40.

Zmiany w przepisach dotyczących ulg podatkowych będą jednym z tematów omawianych na wtorkowym posiedzeniu zarządu, które odbędzie się w Radzie Parafialnej Sé, w ramach procesu decentralizacji gminy. Dzięki temu środkowi gmina kierowana przez socjaldemokratę Ricardo Rio zamierza wspierać młodych mieszkańców gminy w zakupie własnego mieszkania.

Osoby ubiegające się o to świadczenie nie mogą jednak posiadać innego budynku miejskiego lub samodzielnej jednostki przeznaczonej na cele mieszkaniowe w gminie. Zwrot 25% IMT zostanie przyznany, o ile wartość nabycia nie przekroczy określonych limitów typologii: T1 - 200 tys. euro, T2 - 250 tys. euro i T3 - 300 tys. euro.

"Po uznaniu prawa do wsparcia, Rada Miasta Braga zwróci 25% zapłaconego podatku, odliczając wartość kosztów poniesionych w związku z rozliczeniem i poborem tego podatku przez Urząd Skarbowy", wyjaśnia gmina w oświadczeniu.

Gmina przekaże również 50% kosztów projektu budowy/rekonstrukcji, do maksymalnej kwoty 1000 euro, o ile projekt jest przeznaczony wyłącznie na własne i stałe mieszkania w gminie Braga.