Rogi skonfiskowane przez organy celne na lotnisku Humberto Delgado w Lizbonie były transportowane w kartonowym opakowaniu przeznaczonym do Paryża i ważyły 7,044 kg.

Gatunek ten, podobnie jak wiele innych, jest chroniony przez Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem - CITES, ale nadal jest bardzo dochodowym nielegalnym biznesem dla kłusowników.