W oświadczeniu APA stwierdza, że w odniesieniu do obaw związanych z wpływem odrzucenia solanki na ekosystemy morskie, w ocenie "uwzględniono wyniki badania przestrzennego wpływu dyspersji ścieków solankowych w przedstawionym morzu".

Według APA, pomimo uznania, że oddziaływania "nie są znaczące, w decyzji uwzględniono szereg wymogów mających na celu zabezpieczenie tych możliwych oddziaływań, a także opracowanie ewentualnych dodatkowych środków minimalizujących".

Projekt stacji odsalania, która ma zostać zainstalowana w Albufeira, w dystrykcie Faro, jest częścią Regionalnego Planu Efektywności Wodnej Algarve, będącego jedną z inwestycji w komponencie C09 - Gospodarka wodna Planu Odbudowy i Odporności (PRR), podała APA.

Obawy społeczeństwa

Procedura oceny oddziaływania na środowisko uwzględniła obawy wyrażone podczas konsultacji społecznych, "które pokrywają się z głównymi tematami poruszonymi i uwzględnionymi w ocenie oraz, ogólnie rzecz biorąc, znajdują odzwierciedlenie w zestawie ustalonych warunków", dodał.

Według APA, biorąc pod uwagę, że procedura oceny oddziaływania na środowisko miała miejsce na etapie wstępnego studium, "druga ocena zostanie przeprowadzona na etapie projektu wykonawczego, w celu zweryfikowania zgodności projektu wykonawczego ze środowiskiem z obecnie wydanym DIA".

W związku z tym wydanie pozwolenia i rozpoczęcie budowy zakładu odsalania może nastąpić dopiero po wydaniu decyzji o zgodności środowiskowej dla projektu wykonawczego, wyjaśnił.

Decyzja ta była wynikiem oceny przeprowadzonej przez powołaną w tym celu komisję ewaluacyjną, koordynowaną przez APA, w skład której wchodzili przedstawiciele różnych organów, a mianowicie Regionalnej Komisji Koordynacji i Rozwoju Algarve, Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów, Krajowego Laboratorium Energii i Geologii, Generalnej Dyrekcji Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwa i Usług Morskich, Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Porto oraz Centrum Ekologii Stosowanej Baeta Neves Instituto Superior de Agronomia.

Walka z suszą

Budowa zakładu odsalania w Albufeirze, którego wartość bazowa wynosi 90 milionów euro, jest jednym ze środków reagowania na suszę dotykającą południowy region Portugalii, przy czym oczekuje się, że sprzęt będzie miał początkową zdolność przekształcania wody morskiej w wodę pitną o pojemności 16 hektometrów sześciennych.

Według Águas do Algarve, firmy odpowiedzialnej za dostarczanie wody w regionie, która jest odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą, taką jak tamy czy oczyszczalnie ścieków, prace mają zostać zakończone do końca 2026 roku.

Rok 2026 jest rokiem ustalonym jako limit wykorzystania funduszy PRR, programu wsparcia stworzonego przez Unię Europejską w celu ożywienia gospodarki po pandemii COVID-19.

Powiązany artykuł: