"Oczywiście cel musi zostać osiągnięty, musimy mieć wiarygodną trajektorię w tej sprawie, celem było 2% w 2030 r., więc to właśnie zostało uzgodnione, zobaczmy, jak możemy uwiarygodnić naszą odpowiedź", powiedział Paulo Rangel.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 10 marca, przewodniczący PSD, Luís Montenegro, już wcześniej odrzucił możliwość przyspieszenia przez Portugalię realizacji ustalonego celu, pomimo nalegań ze strony sekretarza generalnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego(NATO), Jensa Stoltenberga, a nawet Stanów Zjednoczonych.

Według raportu sekretarza generalnego NATO z 2023 r. Portugalia zainwestowała około 1,48% PKB w obszar obronności, poniżej 1,66% przewidywanych przez poprzedni rząd.

Na zeszłorocznym szczycie NATO kraje sojusznicze zobowiązały się do inwestowania co najmniej 2% PKB w obronność, aby odpowiedzieć na rosnącą militaryzację Rosji i innych krajów, których wpływy geopolityczne niepokoją Sojusz Atlantycki.

Raport Jensa Stoltenberga pokazuje, że w 2023 r. tylko 11 z 31 państw członkowskich (w tym czasie Szwecja jeszcze nie dołączyła) osiągnęło minimalny cel.

Polska była liderem rankingu, inwestując 3,94% PKB w siły zbrojne.