Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym dziś w Diário da República(DR), oczekiwana opłata "jest należna w zamian za korzystanie z szeregu działań i inwestycji promowanych przez gminę Amarante, związanych z działalnością turystyczną".

Zgodnie z publikacją, wartość Miejskiego Podatku Turystycznego wynosi dwa euro za noc w okresie od 1 kwietnia do 30 września oraz jedno euro za noc w okresie od 1 października do 31 marca.

Stawka będzie miała zastosowanie do osób w wieku 16 lat lub starszych, "niezależnie od ich miejsca zamieszkania", do maksymalnie trzech kolejnych noclegów na osobę.

Rozporządzenie definiuje również kilka wyjątków, a mianowicie pobyty umotywowane jakimkolwiek należycie udowodnionym aktem medycznym oraz dla osób niepełnosprawnych, których niezdolność do pracy jest równa lub większa niż 60%.

Obywatele, którzy "z powodu konfliktu i przesiedlenia z kraju pochodzenia tymczasowo przebywają w Portugalii, będą również zwolnieni z podatku, o ile zostanie to należycie udowodnione przez służby odpowiedzialne za wniosek o azyl".

Pobór podatku turystycznego uzyskał konsensus dwóch sił zasiadających we władzach miejskich (PSD/CDS-PP i PS).