Program XXIV Rządu Konstytucyjnego został przedstawiony Zgromadzeniu Republiki, a jednym z najważniejszych punktów było "odwołanie niewłaściwych środków" programu Mais Habitação.

"Rząd jest zdeterminowany, aby uchylić przepisy takie jak przymusowy najem, zamrożenie czynszów (stosowanie dopłat dla najemców znajdujących się w trudnej sytuacji) oraz środki penalizujące lokalne zakwaterowanie, takie jak nadzwyczajna składka na lokalne zakwaterowanie, wygaśnięcie licencji przed programem Mais Housing i inne ograniczenia prawne uznane za nieproporcjonalne", czytamy w dokumencie.

A co ze złotymi wizami na inwestycje w nieruchomości, które zostały zniesione przez poprzedni rząd?

W programie rządu Czarnogóry nie ma bezpośredniego odniesienia do powrotu złotych wiz, ani do reżimu dla osób niebędących stałymi rezydentami (NHR), który zakończył się na początku 2024 r. po zatwierdzeniu budżetu państwa na 2024 rok.

António Leitão Amaro, minister prezydencji i wiceprzewodniczący PSD, w lutym w wywiadzie dla Jornal de Negócios powiedział, że "powrót lub powrót do pierwotnych warunków szerokiego inwestowania w nieruchomości" złotych wiz "nie ma sensu, ponieważ istniał cykl, w którym generowane były efekty". Ale "może i może nastąpić poprawa mechanizmów wspierania niedoskonałości rynku lub potrzeby zwiększenia podaży przystępnych cenowo czynszów. Jest to możliwość, którą należy przeanalizować".

Rzecznik rządu przyznał, że można poprawić mechanizmy złotej wizy - a być może nawet system NHR. Ale w programie, który został teraz przedstawiony, są tylko dwa odniesienia do przyznawania wiz pobytowych i inwestycyjnych w nieruchomości przez nierezydentów:

Jeśli chodzi o migrację, rząd Czarnogóry "rozważy zmianę systemu, tak aby zezwolenia na pobyt były oparte na wcześniej zawartych umowach o pracę lub na wizie w celu poszukiwania pracy".

Jeśli chodzi o turystykę, rząd chce "wyjaśnić zasady inwestowania w nieruchomości i przyciągania inwestycji (rezydentów i nierezydentów)", nie precyzując jednak, w jaki sposób.

W związku z tym nie jest jasne, czy nastąpi powrót do złotych wiz dla inwestycji w nieruchomości.