Program integracji zawodowej dla migrantów, Porto_4_All, który został wprowadzony przez gminę Porto w 2021 r., umożliwił przeszkolenie 84 migrantów i zaangażowanie 66 organizacji networkingowych i rekrutacyjnych w ciągu trzech edycji.

54 migrantów, w większości z Bangladeszu, Brazylii, Kolumbii i Ukrainy, zostało przyjętych do trzeciej edycji programu, która zakończyła się w marcu 2024 roku.

Spośród 54 migrantów, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji, większość stanowiły kobiety (57 proc.) o średniej wieku 40 lat. Wśród osób, które wzięły udział w programie, 35 procent przebywało w Portugalii krócej niż rok, 37 procent od roku do dwóch lat, 24 procent od dwóch do pięciu lat, a tylko 2 procent od ponad pięciu lat. Większość migrantów (77 proc.) szukała pracy w momencie rejestracji w projekcie, a 13 proc. szukało swojej pierwszej pracy.

Pod względem wykształcenia 50 procent uczestników miało tytuł licencjata, a 26 procent tytuł magistra, podczas gdy 15 procent podjęło kurs technologiczny, a 9 procent ukończyło szkołę średnią. Sześć miesięcy po początkowym uruchomieniu projektu, ocena wpływu wykazała, że "73 procent migrantów zostało zintegrowanych z rynkiem pracy", a 36 procent skontaktowało się z firmami stowarzyszonymi z projektem, ujawniła gmina.

Według władz Porto, "rosnąca liczba migrantów i firm zarejestrowanych w projekcie Porto_4_All pozwala nam potwierdzić znaczenie projektu, który opiera się na stworzeniu zintegrowanej i opartej na współpracy strategii między różnymi "interesariuszami", publicznymi i prywatnymi, którzy mają umiejętności związane z integracją społeczno-zawodową migrantów". Rada Miasta Porto poinformowała Lusa, że planuje przedłużyć czas trwania projektu i ruszyć z nową edycją w przyszłym roku.