Propozycja przeglądu wartości jest uzasadniona potrzebą zrekompensowania "negatywnych skutków spowodowanych samą dynamiką turystyczną, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób". Jeśli poziomy popytu odnotowane w 2023 r. zostaną utrzymane, aktualizacja może generować ponad 80 milionów euro rocznie dla gminy Lizbona, według Jornal de Negócios.

Oprócz zwolnień już nałożonych na dzieci w wieku do 13 lat i tych, którzy nocują w mieście w celu uzyskania leczenia i ich towarzyszy, Carlos Moedas chce również zwolnić z tej opłaty gości przebywających w obiektach na podstawie wyraźnej decyzji Rady Miejskiej lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, "a mianowicie wynikających z ogłoszenia stanu wyjątkowego w zakresie ochrony ludności lub sytuacji kryzysowej"; studenci krajowi i zagraniczni, którzy przyjeżdżają na uniwersytet, a także pracownicy naukowi, "którzy korzystają z ośrodków turystycznych i lokalnych obiektów noclegowych na początku każdego roku akademickiego, maksymalnie do 60 kolejnych dni".

Powiązane artykuły:

Początek nowego podatku turystycznego

Rozpoczynają się podatki od rejsów

Podatki turystyczne płacone za sprzątanie ulic