W "World Economic Outlook" (WEO), opublikowanym w ramach wiosennych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego(MFW) i Banku Światowego, instytucja kierowana przez Kristalinę Georgievą wskazuje na wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 1,7% w tym roku i 2,1% w 2025 roku.

Prognoza ta przekłada się, w porównaniu z raportem opublikowanym w październiku ubiegłego roku, na korektę w górę o 0,2 punktu procentowego (p.p.) w 2024 r. i cięcie o 0,1 p.p. w 2025 r.