Prace rozpoczną się w czerwcu i obejmą całkowite przekształcenie centralnej ulicy nad kanałem oraz głównego placu wejściowego.

Wizualna i architektoniczna transformacja tych dwóch obszarów ma na celu kontynuację przeprowadzonej wcześniej renowacji. Nastąpią zmiany w elewacjach, zmniejszenie barier fizycznych w celu zwiększenia zasięgu wizualnego i cyrkulacji w przestrzeni, a także zwiększenie liczby terenów zielonych i wypoczynkowych.

"Naszą misją jest przekształcenie zarządzanych przez nas centrów w unikalne i zróżnicowane przestrzenie, pozwalające nam zapewnić doświadczenia zakupowe, które są zupełnie inne od istniejących." mówi Jorge Pinto Fernandes, Portugal Business Director w VIA Outlets, dodając, że "od czasu pierwszej interwencji, która została zakończona w 2017 roku, widzieliśmy już wejście ponad 30 nowych marek, a także przebudowę i zwiększenie powierzchni wielu istniejących sklepów, co pokazuje, obok wyników sprzedaży marek, zaufanie, jakim nas obdarzają".

W 2023 r. odnotowano 13% wzrost sprzedaży marek centrum, a także 11% wzrost liczby odwiedzających w porównaniu z rokiem poprzednim. Turystyka również odnotowała doskonały wzrost, zwłaszcza turystyka pozaeuropejska, która wyniosła ponad 30% (Tax-Free). Odwiedzający z Brazylii, Angoli, Mozambiku, Stanów Zjednoczonych i Chin znaleźli się na szczycie listy narodowości.