Zaproponowane przez PAN - Ludzie - Zwierzęta - Natura i Livre, argumentując, że "chodniki służą do przemieszczania się ludzi, a nie do parkowania pojazdów", zalecenie sugerowało, aby rada wykonywała swoje uprawnienia w zakresie parkowania pojazdów na drodze i innych miejscach publicznych, zgodnie z przepisami kodeksu drogowego.

Zaproponowali władzom miejskim, pod przewodnictwem Carlosa Moedasa (PSD), aby cofnęły decyzję o zezwoleniu na parkowanie na chodnikach "natychmiast w obszarze Restelo i innych lokalizacjach w gminie do końca tej kadencji".

Propozycja ta została odrzucona głosami PSD, Aliança, MPT, CDS i Chega, PS i IL wstrzymały się od głosu, a głosami BE, Livre, PEV, PCP, dwóch deputowanych z Cidadãos Por Lisboa (wybranych przez koalicję PS/Livre), PAN, PPM i deputowanego PS Pedro Roque.

Innym punktem rekomendacji, który również został odrzucony, było to, aby rada wykonywała swoje uprawnienia nadzorcze w sprawach parkowania na drogach i przestrzeniach publicznych, aby zapobiec parkowaniu na chodnikach, przejściach dla pieszych i innych miejscach, które zagrażają bezpieczeństwu i przepływowi pieszych i które podlegają jurysdykcji miejskiej.

Chodzi o decyzję Rady Parafialnej Belém i Rady Miejskiej Lizbony(CML) o zainstalowaniu od 25 marca oznakowania pionowego na ulicach Rua Dom Cristóvão da Gama, Rua Tristão da Cunha i Rua São Francisco Xavier w dzielnicy Restelo, aby umożliwić parkowanie samochodów na chodnikach z dwoma kołami po obu stronach drogi.

Rada Parafialna Belém, której przewodniczy Fernando Ribeiro Rosa (PSD), poinformowała, że oznakowanie jest częścią "tymczasowej regulacji, która została pilnie wdrożona ze względu na trudne warunki parkowania w okolicy", prosząc kierowców pojazdów o "zapewnienie niezbędnych środków ostrożności i pozostawienie miejsca (około 1,20 metra) dla pieszych, aby mogli bezpiecznie chodzić po chodnikach, zwłaszcza tych, którzy korzystają z wózków inwalidzkich lub pchają wózki dziecięce".