W celu przyczynienia się do dekarbonizacji miasta, projekt pozwolił na instalację 5,200 metrów kwadratowych modułów fotowoltaicznych w 29 urządzeniach, w tym w 25 szkołach, policji miejskiej, koszarach pułku straży pożarnej Sapadores, Oficinas do Carvalhido i żłobku miejskim.

Jak informuje gmina, 5 200 metrów kwadratowych zainstalowanych paneli fotowoltaicznych już produkuje energię, zauważając, że moduły te odpowiadają "trzem rynkom Ferreira Borges".

Inwestycja dokonana w placówkach oświatowych ma również na celu podniesienie świadomości młodych ludzi na temat zrównoważonego rozwoju i znaczenia korzystania z odnawialnych źródeł energii, z inicjatywą planowaną do przeprowadzenia w 25 szkołach podstawowych objętych Porto Solar.

"Celem jest umożliwienie dzieciom pierwszego kontaktu z energią odnawialną w prosty i zabawny sposób", mówi gmina, wyjaśniając, że przy wejściu do każdej szkoły zostaną zainstalowane ekrany, na których będzie można obserwować w czasie rzeczywistym zużycie energii i wartości produkcyjne danej instytucji.

W 2022 r. Rada Miasta Porto uruchomiła "Pakt Klimatyczny Porto", inicjatywę, której celem jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2030 r. poprzez uruchomienie kilku projektów i działań w najróżniejszych obszarach, takich jak energia, rehabilitacja miejska i mobilność. Na początku kwietnia inicjatywa miała 235 subskrybentów.